Pensionärs-

universi-

tetet

Välkommen till

Kungsbackasenioren

 

Här publicerar vi insändare som vi fått in till vår redaktion.

Den senaste insändren placeras överst i listan.

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att läsa "Vi seniorer förstår inte

Insänt 181016 av Erik

 

 

 

Här finner du material från senaste valarbetet

 

 

Klicka här för att läsa visionen det nya valsystemet

 

Klicka här för att läsa framtidens bostadsmarknad

 

Klicka här för att läsa den nya bostadspolitiken

 

 

 

Västlänken –Gårdalänken

 

Gårdalänken är ett förslag att flytta Göteborgs centralstation till Gårdaberget mellan Olskroken och St.Sigfrids Plan samt däcka över delar av E6 på samma sträcka. Stationen kommer att ha 4 spår för spårvagn, 8 spår för persontåg, utbyggnadsmöjligheter för ytterligare 4 spår samt längst in i berget 2 spår för godståg. Den kommer att ligga 5 meter över havsnivån. Erfarenheterna från anläggandet av nuvarande tågtunnel visar att Gårdaberget duger för tunnelanläggning. Sprängmassorna kan återanvändas som makadam. Stora ytor kommer att frigöras för annan byggnation vid nuvarande Göteborg C.

Gårdalänken presenteras på en utställning i Göteborgs stadsbibliotek till 7/2. På utställningen finns grafisk presentation av restiderna från olika orter till Drottningtorget utanför Göteborg C. Hur de är nu och uppskattade tider för de två alternativen.

Kungsbacka – Drottningtorget: Nu 31 minuter (26 minuter tåg + 5 minuters promenad från perrong). Uppskattade tider för Västlänken 40 minuter och för Gårdalänken 24 minuter (inkluderar tåg Kba – Gårda, spårvagn eller buss Gårda – Drottningtorget).

Restiden Kungsbacka – Drottningtorget via Västlänken blir alltså 16 minuter längre än med Gårdalänken och 9 minuter längre än nu.

Detta lär inte bli populärt bland pendlarna från Kungsbacka. De med destination Mölndal eller Göteborg C. kommer att ta Öresundståg i stället för pendeln. Vissa Öresundståg är redan nu överfulla från Åsa och Kungsbacka under morgontimmarna. Andra kommer att övergå till bil.

Man kan givetvis välja vid Västlänksalternativet att fortsätta vända pendeltågen från söder (Västkustbanan och blivande pendel på Boråsbanan) på kvarvarande partiella säckstationen Göteborgs C, men meningen med projektet är att pendeltåg från söder direkt skall kunna fortsätta norrut mot Alingsås, Trollhättan och Uddevalla och tvärtom.

För pendlare från Halland blir Gårdalänken ett bättre alternativt. Med samma beräkning som för Västlänken blir kostnaderna för Gårdalänken avsevärt lägre och påverkar miljön mindre både under anläggningstiden och senare genom kortare körsträcka. Den för Västlänken planerade Hagastationen kommer att ligga 25 meter under havsnivån. Ännu vet man inte vad man skall göra av lermassorna. från Västlänksbygget.

Region Halland betalar en del av kostnaderna för Västlänken. Som hallänning kräver jag att politikerna i Halland ordentligt studerar alternativet Gårdalänken och överväger att välja det även om en del kostnader för Västlänken redan är tagna. Gårdalänken blir i det långa loppeti både billigare och miljövänligare än Västlänken och framför allt bättre för resenärerna.

 

 

Corfitz Grönvall, SPF Seniorerna Kungsbacka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra Sponsorer

 

Klicka på loggan för att komma till respektive företags hemsida.