Är du intresserad av att annonsera?

Skicka ett mail till:

annons@kungsbackasenioren.se


En bostadsmarknad som fungerar:


Här finner du information som togs fram i samband med valet 2014:


Bostadsmarknadsläget i Halland

Se rapporten från Länsstyrelsen:

http://www.lansstyrelsen.se/halland/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/bostadsplanering/Infoblad%202013.pdfVinster kontra samhällsnytta

Enligt SKL är den enskilt största faktorn bakom fördröjda byggstarter att byggbolag med byggrätter väntar in stigande priser, eller vill hålla priser uppe genom att undvika att för många liknande bostäder byggs klart samtidigt.

Se snabbfakta  fig 1 nedan

Se länken:  http://www.di.se/artiklar/2014/4/17/kommunerna-hytter-at-byggjattar/Nationalekonomer om fastighetsskatten

Enligt nationalekonomisk expertis är fastighetsskatten felaktigt utformad med låg årlig kostnad och hög reavinstbeskattning. Detta skapar höga fasighetspriser och inlåsningseffekt.

Se snabbfakta fig 2 nedan

Se länken:

http://www.di.se/artiklar/2014/1/22/blytunga-experter-aterinfor-fastighetsskatten/Hyresgästföreningen om subventioner

I dag subventioneras ägda bostadsrätter och villor med ca 40 miljarder i ränteavdrag och rotbidrag. Detta gör boende i hyreslägenheter dyrare än boende i eget hem.

http://hurvibor.se/pengar/avdrag-och-bidrag/
Fördjupning

För den som riktigt vill fördjupa sig i frågorna finns rapporter:


SPF Seniorernas bostadspolitiska krav

http://www.spf.se/spf/uploads/Rot/dokument/2014/Bostadsrapport_web.pdf


Från PRO

http://www.pro.se/Global/PRO%20riksorganisationen/Leva-bo/Boendepolitik/PRO_Boendekonferens2_april2013.pdf


Vad LO tycker hittar du här

http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_stora_skulder_hoga_bostadspriser_pdf/$File/Stora_skulder_hoga_bostadspriser.pdf


Rapport från Boverket hittar du här

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2014/marknadsrapport-maj-2014.pdf

 


Snabbfakta


Fig 1 Påbörjade bostäder i relation till ökad befolkning
Fig 2 Prisökning på bostäder i relation till konsumentprisindex

Fig 3 Bankernas lån i utlänsk valutaVåra Sponsorer


Klicka på loggan för att  komma till respektive företags hemsida.