Forum Pensionärsorganisationer


Vi vill ha mer inflytande över vår vård.
Klicka för bakgrundsmaterial.


Läs protokoll från Vård och Omsorg sammanträden.


Läs protokoll från Regionpensionärsrådets sammanträden


Vi i seniorföreningarna träffas regelbundet Vård och Omsorg i möten benämnda "Forum Pensionärsorganisationer".


Klicka för information från de senaste mötena eller mailväxlingarna.


Här redovisas även övriga POSAM-aktiviteter som är vårdrelaterade.


Möte 240510


Möte 240411 Mobila trygghetslarm och digitala möten

         Bilder     Material från LundMöte bostadsförsörjning 240405


240227  Läs:  Högst kvalitet på äldreboenden utan vinstkrav


Möte 240223


Färdtjänstmöte samråd 240213


Möte 240119


240117 Minnesanteckningar Medskapandeverkstad


231231  Läs Kungsbackas svar på 
Boverkets bostadsmarknadsenkät   Klicka här


231209 SPF-s skrivelse om hemtjänstindex


Möte 231117


Mötesanteckningar 231102

 ”Referensgrupp” En Väg In


Möte 230922


Minnesanteckningar 230918
Möte med Anna Henriksson Sverigehuset

Rapport digitala inköp 230630


Möte 230512


Möte 230224Följ kommunens arbetet med AI inom vården. Ett projekt med en budget på 30 miljoner. Läs mer här


Läs mer om den nya socialtjänstlagen.


Information om tidigare möten:

Klicka för att komma till "Senioren och kommunen arkiv" Här finns information från tidigare möten.


Har du någon fråga som du vill att POSAM skall ta upp med kommunen? Skicka i så fall ett mail till:

posam@kungsbackasenioren.se


Klicka här för att läsa de frågor/synpunkter som vi fått in.

Våra sponsorer hittar du  på vår första sida