Vi i seniorföreningarna arbetar för mer inflytande över vår vård.


Här finner du bakgrundsmaterial SPF Checklista pensionärsråd   PDF format bilder
SPF Checklista pensionärsråd   PDF format text
SPF Checklista pensionärsråd   PPT format
PRO o SPF gemensam rapport: En vård värd samverkan

PRO-argument för KPR
PRO KPR reglemente

SPF Mallreglemente för seniorråd
(Kommer att diskuteras med övriga seniororganisationer
inför en uppvaktning av SKR)
SPF: Handbok för penionärsråden

(Se sid 3-4 för reglemente)
SPF: Vård och omsorg i i en ny tid

SPF Senioren nr 8 Läs om Seniorråd i Nacka 

Sid 48,    Sid 49,    Sid 50
Läs protokollen från de olika KPR-mötena i Halland

Länkar KPR

KPR protokoll Laholm
KPR protokoll Halmstad
KPR protokoll Falkenberg
KPR protokoll Varberg

Våra sponsorer hittar du  på vår första sida