Undersida


Sammanställning av kommunens styrdokument för framtidens stadsutveckling. 


Först måste man beskriva de boendes behov. Inte dagens behov utan behoven om 30-40 år. Därefter beskriver man de målbilder  som man försöker styra emot för att möta behoven om 30-40 år i ett förtätat Kungsbacka.


Värmeböljan slår hårt mot Europa, och enligt franska forskare kan de stora städerna vara uppemot tio grader varmare än omkringliggande landsbygd, skriver Le Monde.

Faran är att detta kommer att göra många städer obeboeliga framemot mitten på seklet. Nu letar forskarna efter sätt att sänka temperaturen i städerna.

Om man misslyckas. Hur ser kommunens katastrofplanering ut?

Även en mycket liten risk med stor påverkan måste man ta hänsyn till.

Den främsta åtgärden är att plantera träd. Men det kostar pengar och tar mark från andra projekt. Andra tankar är att skapa parker i miniformat, att ta fram dolda vattendrag, att måla hustaken vita eller att anlägga vegetation på dem.


Klicka för att läsa:   Framtidens förtätade Kungsbacka


Klicka för att läsa utdrag ur Illustrerad Vetenskap nr 16 2022
Framtidens städer skall rädda klimatet


I dokumenter ovan hittar du "Staden delas upp i ministäder"
Läs om:
Svågadalsnämnden som är en demokratisk församling där medlemmarna saknar partipolitisk tillhörighet och har i uppdrag att förvalta förskola, skola, äldreomsorg samt kultur och fritid inom Svågadalen.


Fördjupningslitteratur

Läs: 15 minutersstaden.
Läs: När fysiken förändras behövs en förändrad fysisk miljö

Läs:  Boverket: Stadsdelsdialog för social hållbarhet
Läs: Rådet för hållbara städer

Läs: Sweden Green Building Council

Kommunens styrdokument:

Implementering av de fem kommunövergripande målen.

Samhället står inför mycket stora förändringar. Innan man ger sig in på att granska de enskilda detaljplanerna måste kommunens övergripande styrdokument upp på bordet. Dokument som beskriver implementering av de fem kommunövergripande målen. Först granskas och korrigeras dessa dokument. Därefter kan de enskilda detaljplanerna granskas. 

Kommunen har skrivit på Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor. (Kungsbacka klimatneutralt år 2050)


Kommunens krav på fastighetsägarna:
Klimatreduktionsplan.

Beräkna kvarterets utsläpp och göra en reduktionsplan.
Resterande utsläpp klimatkompenseras. Vad kostar det?
Bättre att betala för att plantera träd i Kungsbacka än i Afrika.

(Hur stor är kvarterets klimatskuld när det är färdigbyggt? Hur skall den skulden återbetalas?)


Kommunens krav på fastighetsägarna:
Hålla nere kvarterets utsläpp: Lokal elproduktion, ellagring, eloptimering inkl V2G mm.

(Regeringen har presenterat ett nytt “kraftpaket” på energiområdet Kraftpaketet innehåller bl förslag om krav på solceller på byggnader.

Solceller på en fjärdedel av landets södervända tak skulle täcka 10 procent av Sveriges årsbehov av el).


Kommunens krav på fastighetsägarna:
Övergång till den cirkulära ekonomin.
Maximalt utnyttjande av kvartersrummet: Lagringsutrymmen, verkstäder, arbetsplatser i bostaden, co working ytor, möjligheter till utevistelse, kanalisation inom kavarteret, organisation mm.

Närodling för klimatkompensering och självförsörjning. Kanske har kvarteret även en egen "utmark" som tillhandahåller merparten av kvarterets behov av grönsaker.
Vi kommer att vistas mycket mer hemma.

 

Kommunens krav på fastighetsägarna:
Möta ensamhet och utanförskap.
Dokument kommer.

 

Kommunens krav på fastighetsägarna:
Parkering av bilar av alla typer.
Framtidens bil är ett vardagsrum på hjul. Framtidens "vanliga" eldrivna fordon skall alltid kunna parkeras i direkt anslutning till bostaden.  Endast tyngre fordon parkeras i parkeringsgarage. Oberoende av lösning skall alltid handikappfordon parkeras direkt i anslutning till bostaden.


Läs även: "Bilens roll i samhället idag och imorgon"
Utifrån styrdokumenten ovan kommer mycket mer att specificeras:


I kommande detaljplaner skall även följande specificeras:


Kvadratmeter solpaneler per kvadratmeter bostadsyta. Beror på klimatkompenseringskraven men även på belysningsfaktorn för panelerna.


Kwh batterilagringskapacitet per kvadratmeter bostadsyta.


Eladministration: Elproduktion och elförbrukning optimeras för att minimera behovet av externa elleveranser. V2G (ISO 15118) är en komponent i denna optimering.  


Parkeringsytor. Bilar, motorcyklar, mopeder, elcyklar, handikappfordon av olika typer, mm  
Garage- och garageuppfarts- ersättare.


Kubikmeter lagringsvolym per kvadratmeter bostadsyta.
Garage- vind- och källare-ersättare!


Kvadratmeter verkstadsyta per kvadratmeter bostadsyta.
Garage-ersättare!


Kvadratmeter kontorsyta per boende. Tillräckligt stora bostäder, co working yta eller arbete i bilen som står i anslutning till bostaden.


Kvadratmeter grönyta per kvadratmeter bostadsyta för klimatkompensering. Gröna växter som tar upp mycket koldioxid.
Trädgårds-ersättare!
Till detta kommer gator med många träd.


Sittplatser i utemiljön per kvadratmeter bostadsyta. Altanersättare.


Mm.+55 boende även:
Avstånd mellan säng och parkeringsplats för permobil och kommande självkörande bil. Som det egna ägda huset.


Kvadratmeter gemensamhetslokaler per kvadratmeter bostadsyta.
Lokaler som kan kunna användas 12 månader/år.


Mm.Katastrofplanering:

Temperaturen stiger fortare och havsnivåerna höjs. Innerstaden översvämmas. Figur: källa DN.
.


Hur ser kommunens krav på fastighetsbyggarna ut för att husen skall vara lätta att flytta?
Vart skall man flytta? Bör framgå av översiktsplanen!!
Lägg "Nya Kungsbacka" vid Hanhals kyrka. Högt, mitt mellan järnväg och motorväg, mitt i kommunen.Ny mycket allvarlig pandemi:
Lars Hedengran ska utreda utegångsförbud vid nästa pandemi.
Hur ser kommunens krav på fastighetsbyggarna ut så att vi seniorer kan leva ett gott liv även när vi är inlåsta ensamma månadsvis?

Inlåst, Över 40 grader varmt. Vad gör jag? Vilka utemiljöer ingår i bostaden?

 

 
Våra sponsorer hittar du  på vår första sida och på sidan över valmaterial