Vision


Kunsbackaseniorens vision:


Ett beslutsstödsystem och informationssystem för seniorerna i Kungsbacka. Systemutformning enligt binas arbetssätt.


(Vet ett bi något som även övriga bin bör veta flyger biet hem till kupan och dansar för de andra.)


Har en senior något att berätta eller ett önskemål som även övriga seniorer bör veta låter hen fingrarna dansa över tangentbordet och skickar informationen till web-sidan.


Skicka din information till:

redaktionen@kungsbackasenioren.se


Information kan komma från en enskild senior eller information från flera seniorer aggregeras till en enhet.
Visionen i bild

Våra Sponsorer


Klicka på loggan för att  komma till respektive företags hemsida.