Mer om SPF Seniorernas föreningar i KungsbackaSPF- föreningarnas organisationsnummer:


Fjärås Hanhals    Organisationsnummer 802432-4645


Onsala                Organisationsnummer 802443-2901


Kungsbacka       Organisationsnummer 849400-7027


Tölö                     Organisationsnummer 849400-5716


Vallda-Släp          Organisationsnummer 802419-6175


Åsa                       Organisationsnummer 849400-9452


            SPF- föreningarnas post / bankgironummer


           Fjärås Hanhals    Bankgiro 814-1715


           Onsala                  Plusgiro 86 58 63-5


           Kungsbacka         Bankgiro 712-0603


           Tölö                       Bankgiro 5533-0344   Swish: 123 190 03 49


           Vallda-Släp           Bankgiro 5766-5820    Plusgiro 27 72 12-7


           Åsa                        Bankgiro 5488-7435


Våra sponsorer hittar du  på vår första sida