Under denna flik tar vi upp seniorens verktyg för att förflytta sig.


Bilen och permobilen är stora hjälpmedel för oss seniorer. De ger oss större rörelsefrihet.

Framtidens självkörande bilar kommer att öka vår rörlighet ytterligare.


Många av oss har svårt för att gå långa sträckor. Parkeringsfågor är en stor fråga för oss seniorer och kommer att bli en ännu större fråga i framtiden.


Klicka upp övriga underflikar för att ta del av specifika parkeringsproblem.


Klicka här för att ta del av parkeringsstrategi beslutat av KSAU 170912.Exempel på självkörande bil från Internet:

Nissan har under året testkört den självkörande Infiniti Q50. Allt som behövs är att mata in destinationen i navigationssystemet. Redan år 2020 skall den klara allt från rödljuskorsningar, filbyten och andra komplexa trafiksituationer som exempelvis vägtullar helt på egen hand.

Systemet förlitar sig på både artificiell intelligens och en rad olika datakällor. Bland annat tolv kameror, sex laserskannrar, nio radarer, tolv sonarer och en högupplöst karta.


När vi parkerar bilen vid bostaden kommer vi troligtvis att använda bildens stora datakraft för att göra livet enklare, tryggare och bättre i bostaden. Utvecklingen är inte där ännu men se V2G nedan där bilens batterier används för att trygga elförsörjningen i bostaden om elnätet falerar.   


V2G

V2G, Vehicle to Grid, är den nya teknologin som innebär att batteribilar laddas från elnätet, men kan också ge energi tillbaka. Man kan då balansera belastningen i nätet, d.v.s. ta ström då det är billigt och återföra mot ersättning då priset är högt. Eftersom bilar står stilla mer än 90 % av tiden kan detta ge en stabilare elproduktion.

Bilen och bostadens elförsörjning kopplas samman. Vi seniorer vill ha bilen närmare oss. Denna utveckling är mycket positiv sedd ur ett seniorperspektiv.


Kommentarer

Förtätning, självkörande bilar och parkeringsgarage. Allt för att förtäta stadsmiljön. Vi seniorer som inte ens kan låna grannens telefon och ringa på hur skall vi kunna beställa och köra en helt okänd biltyp.


Den AI-utrustade intellligenta bilen blir som en hund. Varför finns det ingen hundpool. Jag lämar in hunden och sedan hämtar jag ut en annan hund. Hund som hund.


Allt detta ger att bilen knyts närma senioren. Nu gäller det bara att få stadsplanerarna att inse detta.
Våra sponsorer hittar du  på vår första sida och på sidan över valmaterial