Parkering Hede station:


När vi seniorer vill åka in till Göteborg när morgonrusningan har lagt sig kan vi inte hitta någon parkeringsplats vid Hede pendeltågstation. Alla platser är redan upptagna.


Nu ligger parkering under Teknik som även ansvarar för parker.

Som en trolig följd av detta är att nästan en tredjedel av parkeringsytan vid Hede är parkattribut såsom gräsmattor och häckar.


Parkeringen är alltid full. När vi seniorer  parkerar "fel", på en helt fri yta, klagar man på att vi kör sönder gräsmattan. Parkeringsvakterna är sura de också.


Gör ett studiebesök 300 m bort vid Hede Outlet. Där finns inte tillstymmelse till häckar eller gräsmattor. Allt är parkeringsyta. Där finns alltid lediga parkeringsplatser. Där är fokus maximalt antal parkeringsplatser och inte en snygg parkmiljö.


Parkering ligger nu under fel förvaltning. Den skall ligga under en serviceinriktad förvaltning d.v.s. Serviceförvaltningen affärsområde Produktion. Vi seniorer vill ha parkeringsservice och inte bannor och böter.Klicka här för att läsa utdrag ur Norra Halland 6 oktober  samt att ta del av vilka markinnehav kommunen har i anslutning till peneltågsstationen. Bokstäverna A-F


Utifrån läsandet har vi seniorer följande förslag och frågor kring parkeringsytorna:


Vill man inte packa hårdare på befintlig mark kan övrig kommunal mark i anslutning till stationen användas som parkeringsyta.


Det borde bli billigare att asfaltera befintlig mark än att bygga ett parkeringsgarage.


Ett parkeringsgarage inbjuder till bilinbrott och känns otryggt när ensamma damer skall hämta sin bil sent en mörk kväll.


Klicka här för att få mer information och vår kalkyl om parkeringsituationen i Hede när Västlänken är utbyggd år 2035. Ett ordinarie pendeltåg tar 200 personer. Ett dubbelt pendeltåg tar 400 personer. Det går det ett dubbelt tåg med 400 platser var 7 minut år 2035. Vi uppskattar att det behövs 4000 p-plater år 2035. Kommunens planer enligt nedan är 1000 platser!   


Här kan du klicka för att hämta mer information från kommunens hemsida.

Utvecklingsplan Hede station

Längst ned på sidan hittar du länkar med mer information. Läs läs. Nästan hela parkeringsplatsen skall, enligt utvecklingsplanen, bebyggas med höga kontorshus. Man vill skapa landmärken. Man har redan ett byggvaruhus mitt på parkeringen.

Vi seniorer vill ha parkeringsplats vi också.


Tidigare information om Hede station


Klicka här för att läsa beslutsunderlag för Beijers


Våra Sponsorer


Klicka på loggan för att  komma till respektive företags hemsida.

Är du intresserad av att annonsera?

Skicka ett mail till:

annons@kungsbackasenioren.se