Här finner du frågor och fördjupningar inför valet 2018. 


"POSAM-s valfrågorna 2018" och frågorna på "Valfrågetorget"


Klicka här om du vill läsa material från våra centrala förbund.
Vi seniorer påverkar idag kommunen via tre kanaler och saknar en fjärde:


1:  Invånardialoger:

Kungsbacka arbetar med invånardialoger såsom samråd, möten, fokusgrupper och enkäter via Kungsbacka e-panel .

 

2: Informationsforum för pensionärsorganisationerna:

Vi seniorer har dessutom möte med nämnden för Vård och Omsorg via "Informationsforum för pensionärsorganisationerna i Kungsbacka kommun".


3:Vi möter kommunens företrädare inför valet:

Vi granskar vad som är gjort och vad man tänker göra. Denna webbsida är verktyget i detta möte.

Vi lägger ut bakomliggande material, frågor till politikerna och svaren.


4: Vi saknar KPR

Vi arbetar med att försöka få tillstånd en ersättare för KPR (Kommunalt PensionärsRåd) en "Seniorpanel" för att mer kontinuerlig kunna föra fram våra åsikter. De flesta kommuner har idag ett KPR


Vi seniorer återfinns i alla politiska partier. Kungsbackasenioren är inte partipolitisk. Vi sätter seniorens bästa före politiska doktriner och politisk klantighet.


Hur tänker vi arbeta med valfrågorna.

Vi lyfter fram nya frågor till politikerna.

Vi granskar de beslut som är fattade.

   Vi försöker få fram beslutsunderlag för att se att

   seniorernas behov är beaktade i beslutsunderlaget.


En beslutstrappa har fyra steg.

    Nuläge (Beskriv nuvarande situation)

    Behov och krav (Vilka behov och krav skall

    lösningen möta)

    Alternativa lösningar (Vilka olika lösningar finns att

    tillgå)

    Rekommenderad lösning (Vilken lösning är den

    bästa)


Ofta göra man även en ”SWOT” analys som har fyra punkter

    Styrkor med lösningen

    Svagheter med lösningen

    Möjligheter med lösningen

    Hot mot lösningen