Här finner du program från övriga aktörer.


Hyresgästföreningen centralt. "Så kommer vi tillrätta med bostadsbristen"


Förslag från hyresgästföreningen i Kungsbacka
Här finner du insändare.


Skicka in din insändare till:

redaktionen@kungsbackasenioren.seInkom 180730.

RIV INTE ALLE'SKOLAN--HANS FORSBERG!!!

Undertecknad ingår i en grupp pensionärer, som är utsedda av sina föreningar, att plocka fram viktiga frågor för oss äldre inför valet 2018. Det kommer att bli en panelutfrågning med ledande politiker i fullmäktigesalen den 30 aug. Vårt arbete kan följas på nätet under kungsbackasenioren.se och klicka i vänsterspalten på "valfrågor" Moderator blir f.d. kommunalrådet Åke Eliasson.

Vid senaste träffen kom vi att diskutera Hans Forsbergs utlalande i pressen vid en byggnadskulturträff Äskhult. Han vill riva skolan för att ge plats ett större bostadshus med troligen bostadsrätter. Bäste Hans --ta till dig de goda exemplen i Halland. Ett är "Möllegården" på Möllegatan 11 i Falkenberg. Byggnaden är från grunden en skola byggd 1899 !! Som är om- och tillbyggd och för några år sedan renoverad för sitt nya ändamål. Kommunen har samverkan medlemsföreningen "Mölles vänner". Du kan på nätet bilda dig en uppfattning vad som händer på Mötesplats Mölle. Än bättre är att göra ett personligt besök. Föreningen och kommunens representant berättar gärna om sin verksamhet under veckans alla dagar. Jag förutsätter att du känner till att ensamhet, för den ökande skaran äldre, är ett stort problem.


Göran Bonander