Hyresintäkter Kungsbacka


Vi studerar årsredovisningarna för Eksta.


Dessutom gör vi en visit hos Wallenstam för att kolla att vi inte räknat fel.


Som du finner i årsredovisningarna är ungefär varannan hyreskrona ren vinst. Till detta kommer värdstegringar.Eksta

Hela årsredovisningen hittar du här


Där läser du:

Sid 22:  Hyresintäkter ca 320 millioner

Sid 33:  Vinst 110 millioner

Sid 32   Värdestegring på fastigheterna  374 millioner


Totalt in till kommunens plånbok: Värdestegring och vinst 484 millioner kr. 50% mer än hyresintäkterna.


Du har garantipension och hyresbidrag.

Du bor hos Eksta betalar 10 000 kr/månad i hyra och har drygt 2 000 kr kvar att leva på då hyran är betald.


Kommunen tjänar totalt på ditt boende 50% mer än hyran d.v.s. ca. 15 000 kr/månad.


Kommunalskatten i Kungsbacka är 21 kr. För att betala 15 000 kr i kommunalskatt behöver du en inkomst på ca 80 000 kr /månad.


Du som garantipensionär betalar lika mycket till kommunkassan som den som har 80 000 kr/månaden i lön.  Du har drygt 2 000 kr att leva på. Han/hon har

40 000 kr att leva på. Dessutom stiger dennes fastighet drygt 10 000 kr/månaden i värde.


För att din ekonomiska levnadsnivå ska räknas som skälig ska du ha minst 5 758 kronor kvar att leva på varje månad, efter att skatten och bostaden är betald
(4 691 kronor om du delar bostad med din partner)


För att rätt till äldreförsörjningsstöd krävs det att du fyllt 65 år och bor i Sverige. Om dina inkomster är lägre än 5758 kronor för ensamstående och 4691 kronor för gift eller registrerad partner och du har en skälig boendekostnad har du rätt till äldreförsörjningsstöd för att uppkomma till nivån. Med en skälig boendekostnad räknar man med 6620 kronor i månaden och hälften om man är gift.
Vem har en skälig boendekostnad i Kungsbacka?
Erbjuder Eksta dessa hyresnivåer?

 

Frågor till kommunledningen:

Varför bygger man inte mer när det är så lönsamt?

Varför måste man ta ut så mycket i hyra från kommuninnevånaren?


Kan man inte som hyresgäst få återbäring om det går bra. Det får man hos OK och COOP. Kommunen "ägs" väl av oss som bor i kommunen.


Statarsystemet avskaffades 1945. Stataren bidrog till godsägarens kapitaluppbyggnad långt över vad som var motiverat av bostadskostnaden.

Vad är skillnaden mot dagens hyresgäst?

  


Koll att vi inte räknat fel:

Vi tittar på Wallenstam. Klicka här för att läsa årsredovisning.


Nyckeltal: 


Som du ser är visnten även här ca 50%  806 millioner av 1701 millioner.


Värdetillväxt:


Det är extremt lönsamt att bygga. Värdet på fastigheterna är mycket högre an vad det kostar att bygga.Wallenstam har hyror på                       1 701 tusetal kr

Efter alla kostnader är vinsten               765 tusental kr

Värdesegring                                        2 556 tusental kr

Resultat efter skatt                                2 421tusental kr

Det är väl inte att undra på att aktien stiger.

Något av detta borde väl ha kommit hyresgästerna tillgodo.


Räntan på eget kapital är 13 %.   Eksta och Wallenstam som redovisar värdstegringar på fastighetena.

Värdestegringen är större än hyressintäkterna. Så är det ungefär även för en bostadrätt. Du bor gratis.Sammanfattning Wallenstam.

Bra redovisning med många uppgifter.


Fastigheterna steg 2 550 milj i värde under 2017

Ingångsvärde slutet 2016    36 555 milj..

Fastigheterna steg därmed i värde  6,9 %

Knappt 2% var penningvärdesförsämring.

5% för att efterfrågan var större än tillgången.


Efterfrågan större än tillgången ser man även i kurvan ”Värdtillväxt färdigställd nyproduktion” Värdet var 40 % större än vad det kostade att producera. Året 2014 är intressant i denna kurva. Man byggde inte mer än att man kunde ta ut 40% övervärde även då.

Nu använder man samma teknik. Man minskar byggtakten. Man bygger inte mer än att man kan ta ut 40 % i övervärde.


Efterfrågan är större än tillgången ser man även i hyresnivån:

Hyresintäkterna var 1701 tusental kr

Vinsten var 765 tusental kr

D.v.s. ungefär varannan hyreskrona var vinst.Våra Sponsorer


Klicka på loggan för att  komma till respektive företags hemsida.

Är du intresserad av att annonsera?

Skicka ett mail till:

annons@kungsbackasenioren.se