Visionen "Det nya valsystemet"


Detta är i ett dokument baserat på lateralt tänkande.

Har du förslag till förbättringar sänd dessa till:

valfragor@kungsbackasenioren.se


Vi har nu haft samma valteknik i över 100 år. Du pekar ut ett parti och en ledare och sedan måste du vänta i 4 år tills nästa val. Du kan inte påverka under tiden. Vi byter regering. Det blir inte bättre. Så byter vi tillbaka med samma resultat. Någon procent av väljarkåren tvingar fram ett totalt byte av ministrar. Så fortsätter vi. Varför drar vi inte några slutsatser av detta bytande?


Varför ställer vi inte krav på att vi skall ha ett modernt valsystem?

Jag vill kunna peka ut exakt hur landet skall utvecklas.

Jag vill kunna peka ut vem som skall sköta jobbet att utveckla.

Jag vill kunna påverka politiken hela tiden och inte vänta 4 år tills nästa val.

 

Det nya valsystemet måste möta svagheterna i dagens system. 

Politik och person måste separeras.

Jag vill rösta på politiken.

Jag vill peka ut vem som skall representera mej i riksdagen. Dagens kryssande är alldeles för svagt.


Endera är man partiledare eller minister. Att vara båda delarna fungerar endast i en enpartistat. I en flerpartistat har ministern/partiledaren att välja mellan att favorisera den egna väljargruppen och skapa motsättningar i samhället eller att ta svekdebatten.


En karismatisk partiledare är viktigare än en bra politik. Misstag, verkliga eller konstruerade, lyfts fram och ältas i det oändliga i press och sociala media. Vi är flockdjur som måste lära oss att fokusera på politikens innehåll och inte på ledaren.


Det är de mest fundamentalistiska personerna som utgör partiets topp. Personer som har mycket svårt att samarbeta och se över gränserna. Samma beteende som i religiösa sekter. Alla strävar mot samma mål ”salighet” men kan inte samarbeta.


Följa partilinjen som politiker. Vad är det? Jag trodde att man i en demokrati skulle rösta efter övertygelse. Om politikerna röstar efter övertygelse och sina väljares önskemål skulle det minska makten hos fundamentalisterna inom partiet. Vi måste kunna välja in politiker som vågar står för sin och väljarnas uppfattning. Vi vill inte ha politiker som endast är lydiga marionetter till partiledningen.

Hur röstningen skall utfalla i riksdagen är redan bestämt i partikanslierna före debatten. Debatten är ren underhållning. Vi väljare tackar men det finns bättre program på TV.


Låt oss ta det bästa från dagens system och teknik och bygga ett valsystem där medborgarna känner sig delaktiga. Använd e-legitimation, renodla rollerna, beställare och utförare.


Beställarfunktionen:

Ta reda på vad medborgarna vill i olika frågor. Idag har vi i princip bara ett rött och ett blått block att välja mellan. (Båda ca 40%. Däremellan SD med ca 20%  som ingen av de övriga pratar med.) 

Använd Sifo-undersökningar. Använd deklarationsblanketten.

Så här mycket pengar kan jag bidra med. Så här vill jag att pengarna används. En ganska självklar fråga från skattemyndigheten.


Redovisningen är ungefär som att spela på hästar.

Vilken häst är bäst i lopp 3? Vilket parti tycker jag har den bästa skolpolitiken? Så kryssar jag för det partiet. Vilken häst är bäst i lopp 4? Vilket parti tycker jag har den bästa försvarspolitiken? Så kryssar jag för det partiet.


Så bygger jag min profil hur jag vill att landet skall styras ansvarsområde för ansvarsområde. Informationen lagras hos skattemyndigheten och jag kan när som helst gå in och ändra min profil. Även val via deklarationsblanketten varje år. Valdeltagande alltid 100 % !!!!

 

Informationen från alla röstberättigade sammanvägs. Så här vill svenska folket att landet styrs. Detta är levande beställningsdokument att förhålla sig till. Nuvarande partier övergår till att vara tankesmedjor som formar sina förslag till politik för att styra och utveckla Sverige. Politikerna sysslar enbart med att renodla politiken inom tankesmedjorna. Man slutar gräla. Man använder sin energi på att beskriva sin politik så att väljarna kan göra sitt val utifrån kunskap om partiets politik.


Nästa steg blir att slopa partierna och använda sociala media och program typ "pol.is" se https://pol.is/home


Beställarfunktionen är mycket viktig. Riksdagen tolkar valsystemets beställning. Att sitta i riksdagen är landets viktigaste jobb. Här platsar bara de skarpaste hjärnorna. Det är lön därefter. Från TV-programmet ”Länge leve demokratin” hämtar vi:

Ett återkommande förslag var att banta riksdagen till under 100 personer. Alla delar av landet skall vara representerade. Personliga meriter går före politisk erfarenhet. Det är ett jobb som man söker. Man får sitta max 8 år. En åttondel byts ut varje år.

Det blir en utmaning för det nya valsystemet att plocka fram dessa 12  personer/år. En melodifestival i helt ny tappning.Utförare:

Regeringen är en ren utförare som handlar i enlighet med beställningen från svenska folket. Detta vill svenska folket få gjort. Effektuerar beställningen. Regeringstjänstemannen kan klart redovisa underlaget för sitt handlande. Han/hon har inga politiska löften att leva upp till. Är jag missnöjd får jag påverka mitt parti eller gå till min profil hos skattemyndigheten och byta parti i den frågan. Inte skälla på någon som gör sitt jobb. Därmed kan vi fokusera på det viktiga. Hur ser politiken ut för att föra Sverige framåt?


Folkomröstning: Är det oklarheter i beställningen får man fråga beställaren. Jag har kryssat favoritparti inom olika ansvarsområden. Alla partiet gör ett förhandssvar. Vidtar jag inga åtgärder hämtas mitt svar från mitt favoritparti i det aktuella ansvarsområdet. Därmed röstar alltid alla. Frågor som sträcker sig över flera områden viktas utifrån hur stor del som tillhör olika delar.


Nu till Kungsbacka.

Läs ur eMålbild Kungsbacka 2020: ”Vi använder digitala verktyg för att stärka demokratin genom ökat deltagande från invånare”. Man glömde att skriva att politikernas makt minskar i motsvarande grad. Det går inte att styra både uppifrån och nerifrån på samma gång. Dags att styra nerifrån.


Låt oss gå till skattemyndigheten och få en bilaga till våra deklarationer 2020. Vi har 14 nämnder. När jag deklarerar 2020 prickar jag för vilket parti som jag anser har bästa politiken inom respektive nämndområde. Utifrån den informationen formas vad kommuninnevånarna vill att kommunen skall genomföra. Krav som via en bantad kommunfullmäktige, med ledamöter som är valda på egna meriter, går vidare till förvaltningscheferna. Är det några frågetecken initierar förvaltningschefen en folkomröstning.


Politik och genomförande är strikt åtskilda. Krav, upphandlingsorganisation, genomförande. Valunderlag, kommunfullmäktige, förvaltningschef.

Är jag inte nöjd går jag till mitt parti och/eller till skattemyndigheten och ändrar min profil till ett parti som är vassare i den aktuella frågan. Jag skäller inte på förvaltningschefen som bara gör sitt jobb utifrån uppdraget.


Låt oss vara banbrytande här i Kungsbacka och leva upp till ”Vi är ett föredöme när det gäller att aktivt arbeta med e-utveckling”.