Här kommer valfrågor från seniorer


Klicka för att lyssna till röstbrevlådemeddelande nr 1
Mail 2


Vi är oroade för den nya matordningen med maträtter för de äldre, som skall införas till Hösten. Undertecknade är hushållslärare, som undervisat för näringsriktig och

vällagad mat. Vi är ledsna och förtvivlade att de äldre behandlas så illa. Maten måste vara näringstät för de äldre äter inte så stora portioner. Det är viktigt att upplevelsen med måltiden som exempel doften av nylagad mat och att den ser god ut. Gärna lite gammaldags husmanskost. Maten skall också anpassas efter äldres handikapp exempel problem med tänderna. Har ni som bestämmer att de äldre skall få plastlådor med mat varje vecka prövat den maten??? Varför mat från Göteborg ?


Hushållslärarna


Gunnel Lennvik, Lisbeth Carlström, Gunilla Nilsson

Marianne Hjertqvist-OlssonMail 1

Hej!
Jag önskar att ni tar upp vilken mat som skall serveras till
hemtjänst-kunderna.Den skall vara tillagad i KBA och varm.
Absolut inte fryst. Så vill vi att restaurangerna på Kolla och
Signes hus skall öppnas igen,
Med vänlig hälsning, Birgitta och Marianne.


Svar från Bosse på mail 1 ovan.


Hej!

Tack för dina synpunkter, men först lite bakgrundsinformation.

Nämnden för Vård o Omsorg beslutade i april 2021 att

införa digitala inköp av dagligvaror inom hemtjänsten.

Distribution av måltider i hemtjänst övergår till att beställas och levereras via digitala inköp i dagligvaruhandeln.

Först i januari 2022 fick Posam information om den digitala omställningen.

Posam fick ytterligare information den 8 mars. Posam är också bokade för ett uppföljningsmöte i maj månad.

Informationen till Posam som ligger nästan ett år efter beslut är inget bra utgångsläge för påverkan. Men Posam noterar dina synpunkter och tar med vid lämpligt

tillfälle. Likaså handläggningen mot pensionärs-organisationerna från Kba.kom. sida.


Vänligen Bo Eriksson / PosamVåra sponsorer hittar du  på vår första sida och på sidan över valmaterial