Nedan presenteras de frågor som SPF-föreningarna i Kungsbacka har ställt till politikerna inför valet. 2014.


Svaren finner du under fliken "Svar från politikerna"
Du kan fortfarande göra din röst hörd.

Skicka in ditt tyckande till valfragor@kungsbackasenioren.se


Vi kommer att lägga ut flertalet mail under fliken ”Vad tycker seniorerna”


Alla mail kommer att avidentifieras.

Vill du endast att mailet skall läsas av vår politikgrupp skall första raden i mailet bestå av meningen. ”Endast till politikgruppen”

Vi tillämpar de etiska pressreglerna.


Maillådan är öppen från nu ända till valdagen

Dit kan du maila:     

     Nya synpunkter

     Synpunkter på partiernas svar på frågorna.

     När du fått otydliga svar i en valstuga.

     Om du inte vill diskutera i valstugan. Rädd att komma till korta.

            Låt oss veta. Politikgruppen kommer att besöka valstugorna

            och söka svar på dina frågor.


Vi önskar svar från ditt parti på nedanstående frågor:

Motivering om svaret är nej.

Handlingsplan om svaret är ja

(Vi kommer att följa upp löften och utfästelser

varje år fram till nästa valår.)


Frågeställningar till Kungsbackas kommunpolitiker.


A:  Fria resor för pensionärer.

Många kommuner runt Kungsbacka erbjuder seniorkort. Fria resor är en efterfrågad förmån.

Klicka här för att komma till frågans bakgrundsmaterial.


Fråga fria resor:

Fråga A: Kommer ditt parti att arbeta för att ålderpensionärer erhåller fria resor inom kommunen dygnet runt?B:  Äldreomsorg.

Älderomsorg och boende för äldre hör ihop (Frågor under B och C)

 

Frågor om äldreomsorg:

Fråga B1:  Kommer ditt parti att arbeta för att alla ensamboenden som så önskar kan få gratis trygghetslarm?


Fråga B2:  Kommer ditt parti att arbeta för att alla som bor på äldreboende får mat från ett tillagningskök i enheten?C:  Boende för äldre:

(För frågor om boende på riksnivå se fråga H)

Många bostäder är inte lämpade för äldre, hiss saknas och många tvingas bo kvar i olämpliga bostäder inte anpassade för äldres behov. Det saknas platser för äldreboende och många tvingas stå i årslånga köer för en plats. Nya lägenheter är ofta alltför dyra för många pensionärer.


Det måste vara möjligt att flytta till ett trygghets- eller seniorboende med matsal, gemensamhetslokaler och service om man vill det. (Direkt kopierat från PRO-s frågor till kommunpolitikerna. Liknade formulering som SPF-s valmanifest punkt 2)


Kommunens detaljstyrning i bygglovsprocessen drar upp byggkostnaden. Enkelhet, standardisering och korta handläggningstider måste prioriteras.


Frågor om boende

Fråga C1:  Kommer ditt parti att arbeta för att det byggs fler hyresrätter i centrala lägen nära livsmedelsbutiker och annan service så att äldre kan leva ett självständigt liv?


Fråga C2:  Kommer ditt parti att arbeta för att det byggs äldrelägenheter i anslutning till äldreboende i alla kommundelar?


Fråga C3:  Kommer ditt parti att arbeta för att minska detaljstyrningen i bygglovshanteringen?D:  Anhörigvård

I Sverige ansvarar tiotusentals äldre män och kvinnor för sin maka eller makes omvårdnad. Att vara anhörigvårdare är en tung uppgift. Idag finns olikat typer av stöd: Avlastning, växelvård, ekonomisk ersättning mm.


Fråga om anhörigvård:

Fråga D:  Kommer ditt parti att arbeta för att ytterligare utöka och förfina de stödformer som erbjuds i dagsläget?

Frågor till Kungsbackas regionpolitiker


E:  Benskörhet

Benskörhet, eller osteoporos, är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige. Sjukdomen är kraftigt underdiagnostiserad och underbehandlad.

Klicka här för att komma till frågans bakgrundsmaterial


Fråga benskörhet:

Fråga E:  Kommer ditt parti att arbeta för att det införs gratis profylaktisk test av benskörhet ”osteoporos”?


 

F:  Punkt 6 i SPF-s valmanifest ”Fem piller är mer än fyra tabletter”

Fem piller är fler än fyra tabletter – Sjukvården måste minst en gång per år gå igenom läkemedelsanvändningen för patienter som fyllt 75 år

Alldeles för många äldre får fel läkemedel. Istället för att bidra till hälsa och välmående blir medicinen ett problem. Läkemedelsanvändningen måste bli bättre. Vården måste återkommande undersöka om äldre verkligen får de mediciner de ska ha. (Hämtat från punkt 6 i SPF-s valmanifest.).

Apoteket erbjuder idag en granskning om läkemedlen går ihop.


Fråga om läkemedel:

Fråga F: Kommer ditt parti att arbeta för att vården mer aktivt går igenom den äldres läkemedelsintag?G: Läkarvård. 

Vårdtiderna är för korta. Det finns en ny patient som behöver din säng. Som äldre kan det vara svårt att förflytta sig. Kan inte doktorn komma till mej istället för att jag kommer till doktorn?


Frågor om läkarvård:

Fråga G1: Kommer ditt parti att arbeta för att det finns fler platser på sjukhusen?


Fråga G2:  Kommer ditt parti att arbeta för att det finns jourläkare som gör hembesök?


Fråga G3: Kommer ditt parti att arbeta för att vårdcentralerna inför ett seniornummer där senioren kan få rådgivning utan knapp-tryckningar?

 
Frågor Kungsbackas rikspolitiker


H  En bostadsmarknad som fungerar.

Det finns äldre som vill bo kvar och andra som vill flytta till något litet som är lättstädat och har låg hyra. Vi behöver en bostadsmarknad som kan tillgodose efterfrågan på olika typer av boende. Precis som alla andra har äldre skiftande behov av boende. (SPF-s valmanifest punkt 2)

Klicka här för att komma till frågans bakgrundsmaterial


Investeringsstöd ges för projekt som skapar äldrebostäder genom nybyggnad eller ombyggnad. Stöd ges till bostäder som räknas som särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen och till trygghetsbostäder.

Klicka här föra att komma till frågans bakgrundsmaterial


Fråga bostadsmarknad

Fråga H1: Vad tänker ditt parti göra för att återfå en fungerande bostadsmarknad?

 

Fråga H2: Hur vill ditt parti utforma det framtida stödet till äldrebostäder?J  Punkterna 1, 4, 5, 7, 9 och 10 i SPF-s valmanifest. 

Vi har inte formulerat några frågor. Vi fokuserar på kommunfrågor och landstingsfrågor. Du får gärna redovisa ditt partis ståndpunkter i dessa rikstäckande frågor.