Försäljning Kungsbacka enerig:


Det finns ingen valfrihet vid elanslutning. Endast en nätägare.

Kvalitetsdiskussionen är enkel. Endera så har du ström eller så har du inte ström.

All ström är lika bra.

Vi kan helt koncentrera oss på prissättningen.

 

Kungsbacka sålde sitt energiverk 2001. med rösterna 32 för och 29 mot försäljning. Klicka här för att läsa fullmäktiges sammanträdesportokoll från  2001-06-19. Man fick ca 100 millioner. (pris 200 millioner men bolaget hade 100 millioner i kassan)


Klicka här för att studera elanslutningsavgifter, lön till VD-styrelse och vinster för elleverantörerna i Kungsbacka, Varberg och Mölndal. Varberg och Mölndal har kvar sina energiverk i kommunal ägo.

Studera speciellt ersättning till VD och styrelse. För Varberg och Mölndals energi räknar man i tusental kronor medan minsta enheten fö Ellevo är million.

 

Varför kostar elanslutningen i Kungsbacka från en privat leverantör nästan dubbelt så mycket som från de kommunägda företagen i Varberg och Mölndal? Varför måste Kungsbackas innevånare betalar ca 40 millioner/år extra i elanslutningsavgifter. Kunde inte dessa pengar användas bättre.


Kostnadsskillnaden är 26 öre/kWh. För en husägare med en fastighet som drar 20000 kWh blir det en extrakostnad på 5200 kr. Har denne en medelpension (130 000 beskattnigsbart) motsvarar det en skattehöjning på 4 kronor..

 

Detta är frågeställningar som skall ältas i valstugorna inför valet 2018.


Frågor till rikspolitikerna både till höger och vänster. Detta med att låta ett privat företag äga ett monopol är helt tokigt om man inte reglerer ner i minsta detalj. Detta har varit ett faktum både under borgliga som under socialistiska regeringar. Varför har ni inte gjort något för att rätta till detta under alla år? Först nu sitter en utredning som skall försöka stoppa rusande elnätspriser. Varför gjorde man inte rätt från början? Vi får se om utredningen hamnar i byrålådan.


Frågor till kommunpolitikerna i Kungsbacka. Varför sålde ni elnätet när ni såg hur dåligt reglerad marknaden var? Förstod ni inte vart det skull barka?


Det är mycket fokus på elnätspriser nu. Det skall bli spännande att se om trycket blir så stort att det är bättre att erkänna felen än att framhärda i de felaktiga besluten.

Våra Sponsorer


Klicka på loggan för att  komma till respektive företags hemsida.

Är du intresserad av att annonsera?

Skicka ett mail till:

annons@kungsbackasenioren.se