Hej


Du läser just nu Kungsbackasenioren. Kungsbackasenioren riktar sig med information till alla seniorer i Kungsbacka. Här finns ingen reklam för någon speciell seniorförening. (Denna flik skall ses som reklam för Kungsbackasenioren). Alla är välkomna att hjälpa till. Vi inom SPF sköter driften i dagsläget. Vi känner ett behov av denna typ av dubbelriktad  informationskanal som vänder sig till alla seniorer. Ett socialt media i ny tappning. Ett komplement till seniorföreningarnas traditionella verksamhet. Vi måste möta framtidens utmaningar utan skygglappar. Läs visionen nedan. Alla annonsintäkter går tillbaka till  Kungsbacka-senioren för att göra den ännu bättre.

 Läs vår vision här.