Seniorernas bostäder är ett prioriterat område för alla seniorföreningar inför valrörelsen 2018.


Vi seniorer i Kungsbacka har nu flyttar in i vårt första trygghetsboende.  Alla får inte plats. Även i vanliga bostadskvarter måste vi seniorer kunna känna oss hemma.


Många bostäder är inte lämpade för äldre, hiss saknas och många tvingas bo kvar i olämpliga bostäder ej anpassade för äldres behov. Det saknas platser på äldreboende och många tvingas stå i årslånga köer för en plats. Nya lägenheter är ofta alltför dyra för många pensionärer.


Det måste vara möjligt att flytta till ett trygghets- eller seniorboende med matsal, gemensamhets-lokaler och service om man vill ha det.


I nya fastigheter skall innegården användas uteslutande för kommunikation. De yngre har sandlåda och gungor. Vi seniorer skall även vi ha en mötesplats lämpligen en vinterträdgård.


Vi vill ha nära till bilar, cyklar och soptunnor men de skall inte vara på innegården.


Ett nytt samhällsbyggnadskontor finnas på plats i kommunen före årsskiftet. En enhet att bearbeta.


Vi måste bestämma oss hur vi vill bo.

Klicka här för att få lite inspiration.


Klicka här för att se hur man inte skall göra.