På denna sida kommer valinformation inför valet 2022 att publiceras.


Under fliken "Valnostalgi" hittar du information från valen 2014 och 2018.


Vill du att POSAM skall ta upp en fråga inför valet? Skicka i så fall ett mail till posam@kungsbackasenioren.seVi har val nästa år 2022.


Det är tid att börja fundera på vilket samhälle vi vill bygga.

Alla talar om att minska klyftorna och göra det bättre för alla i samhället.
Tyvärr är det långt från ord till handling.


Psykopaten i samhällets skepnad.


Den svage och samhället:
Du har misslyckas med skolan. Det är ditt fel. Du har misslyckas med att få lån i banken. Det är ditt fel. Du har misslyckas med att hitta en bostad till rimlig hyra. Det är ditt fel.
Ingenting är vårt fel. Vi gör allt rätt. Vi gör allt för dej. Vi skär ner, privatiserar, lyxrenoverar och höjer hyran bara för att hjälpa dej. Är hyran så hög att ingen har råd att hyra finns det lediga lägeheter. Enkel lösning på bostadsbristen. Vi är verkligen snälla emot dej.


Seniorhyresgästen och samhället:
Du har misslyckats. Det är ditt fel att du blivit gammal och grå. Du kan inte få lån i våra banker till en insatslägenhet. Du får bo i en hyresrätt med skyhög hyra där mer än hela hyran är vinst för fastighetsägaren.
Det är synd om dej. Du har så hög hyra. Vi har höjt ditt bostadstillägg till det dubbla så att du har råd att köpa mat. Vi är verkligen snälla mot dej.


Läs: Sverige ställer om till en cirkulär ekonomi. 
Utforma styrmedel som bidrar till ökat utbud och efterfrågan på cirkulära produkter, tjänster, återbruk och återvunna material. Vi skall noggrannt utreda begreppet "återbruk" av vinster och värdestegringar.

Kommunens pengar måste använadas optimalt. Det gäller inte bara när man beslutar om vem som har rätt till skolskjuts.


En skicklig företagsledare outsourcar inte sin kärnverksamhet. Volvo låter inte VW och Toyota tillverka Volvobilar. Man tappar kontrollen över tillverkningen.

En skicklig företagsledare äger sina fabriker. Allt eftersom avskrivningarna rullar blir hyran lägre.


Detta är grundläggande kunskaper som vi skall försöka förmedla till kommunens beslutsfattare under den kommande valrörelsen.

Idag kämpar vi med bristanda vårdkvalitet och skenande hyreskostnader för vårdboenden. Allt för att beslutsfattarna inte förstått grunderna i hur man driver verksamhet.Läs mer om outsourcing


Läs mer om Lomma här 


Lyssna gärna på YouTube:

Från offentlig till privat och tillbaka igen: Hur ska vi organisera äldrevården.Läs mer om hyra eller äga


Ur Eksta årsredovisning 2018:
Sid 18: Vinst före skatt: 54 miljoner. Sid 26: Värdestegring 655 miljoner. Vinst och värdestegring 709 miljoner. Sid 18: Hyresintäkter 304 miljoner. Vinst och värdestegring är mer än dubbelt vad hyresintäkterna är. Noga räknat 2,33 ggr. Betalar du 10 000 kr i hyra per månad till Eksta så är vinsten för Eksta på ditt boende 23 300 kr/månad.


Vi skall gå från den linjära ekonomin till den cirkulära ekonomin.

Det ger oss seniorer nya verktyg. 

Inför utfrågningen av politikerna 2022 skall vi i god tid reda ut hur många 100 tals miljoner som vi seniorer riskerar att gå miste om.  Pengar som hamna på börsen hos någon riskkapitalist.


Läs: Vilket samhälle vill vi bygga för att möta framtiden?

Läs mer om Kolla äldreboende under punkt 3:1.

Överdödlighet 200 procent. Aktieutdelning 74 miljoner.


Läs: Synpunkter boende och boendekostnader för oss seniorer.

Till 2030 kommer antalet invånare över 80 år att öka med över 50 procent. Det motsvarar en ökning med mer än 270 000 personer, varav 130 000 kommer att vara över 85 år gamla. Detta är en jätteutmaning för samhället


Enligt Nordea stiger fastighetspriserna under 2021 med 9 %.

Ägde Vård och Omsorg sina fastigheter, som de nu hyr, skulle värdestegringen inte hamna på börsen. Värdestegringen skulle istället täcka stora delar av driftskostnaden och bidra till en bättre vård. 


Vad ämnar man göra?  Förlorad tid går aldrig att ta igen. (Citat Napoleon)


Låt oss läsa ur ett dokument från Sveriges kommuner och Regioner "Äga eller hyra."

Diagram sid 37. Efter 20 år är det dubbelt så dyrt att hyra som att äga en fastighet. Vi seniorer blir bara fler och fler. Det är inger risk att seniorfastigheter kommer att stå tomma.

Observera: I detta stapeldiagram redovisas bara kostnader. Här finns inga värdestegringar redovisade som Vård och Omsorg kan belåna, för en ännu bättre vård, om man vill göra kurvorna mer lika.

Läs även rapport från Kommuninvest.


Läs även artikel om Osby kommuns strategi.


  
 Våra Sponsorer


Klicka på loggan för att  komma till respektive företags hemsida.

Är du intresserad av att annonsera?

Skicka ett mail till:

annons@kungsbackasenioren.se